print('');

Retourneren

U kunt om diverse redenen de keus maken om uw bestelling of deel van uw bestelling te retourneren. Lees deze pagina goed door om misverstanden en vertragingen te voorkomen.


Afkoelingsperiode/Wet Kopen op afstand

Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. 
 
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:
 
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van ten minste 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, en vangen daarbij hun geld retour. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
  • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.
  • Verbruiksartikelen zoals vloeistof, lampen.
  • Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken of geactiveerd is.
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. U dient dit binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk (via e-mail of post) te melden.
 
U dient zelf voor de kosten en het risico van de retourzending te zorgen. Let op! Onvoldoende of ongefrankeerde pakketen worden bij het magazijn geweigerd.
 
Als u een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeld binnen 30 dagen door de WatersportReus Webshop terug gestort op u rekening. Als u een product retourneert dient u de factuur, die bij uw bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden.
 
Het retour sturen van een product en/of bestelling kan uitsluitend naar ons adres zoals dat op de factuur vermeld staat.